34 AKADEMİ

IT EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİMLERİ

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitim İçeriği
Muhasebe Mesleği ile İlgili Temel Bilgiler
Ön Muhasebe ile ilgili temel bilgiler
Ön Muhasebe İşlemlerini Gerçekleştirme ve Takibini Yapabilme
 • Fatura
 • Stok
 • Kasa
 • Cari İşlemler
 • Çek-Senet
 • Banka
Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe Bağlantısı
Ay Sonu ve Dönem Sonu Hesap İşlemleri
V.U.K. (Vergi Usul Kanunu)
S.S.K. ile İlgili Temel ve Pratik Bilgiler,Personel Özlük İşlemleri
Tüm Şirketlerde Yapılması Gereken Aylık ve Dönemsel İşlemler
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Genel Mizan
 • İki Tarih Arası Mizan
Belge Üzerinden Eğitim
 • Fatura
 • Çek, Bordrosu
 • Senet Bordrosu
 • Serbest Meslek Makbuzu
Tüm belgelerin Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması
 • Logo
 • Eta
 • Mikro
 • Nebim
Tek düzen hesap planının alt hesapları ile birlikte senarize edilmesi
Ay sonu işlemleri
İşçi maaşlarının hesaplaması
Muhtasar beyanname
KDV beyannamesi
Aylık SSK beyannamesi
E-beyanname modülü