34 AKADEMİ

IT EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

JAVA EĞİTİMLERİ

Temel - İleri Java Eğitimleri İçeriği
 • Java Temel Eğitimi - Çalışma Ortamı - Java Runtime Environment(JRE)
 • Java sanal makinesi
 • Java yazılım geliştirme araçları-JDK,Eclipse,Netbeans
 • Veri Tipleri, Değişkenler ve operatörler
 • Kontrol İfadeleri
 • Fonksiyonlar(Methods)
 • Diziler(Arrays)
 • Nesne Tabanlı Programlama (Object Oriented Programming)
 • Classlar & Objeler
 • Fonksiyonlar için, public, private, protected, static, final, abstract ön belirteçleri
 • Paketler (Packaging)
 • Nesne Tabanlı Dizayn (Object Oriented Design)
 • Yapıcılar ve Yıkıcılar(Constructors & Destructures)
 • Çok Kullanılan Faydalı Class'lar
 • Hata Kontrolü (Exception Handling)
 • Okuma/Yazma ( Input/Output ) stream'ler
 • Collections and generics
 • Grafik Arayüz Programlama
 • Swing Olayları(Events) ve Yerleşim Yöneticileri(Layout Managers)
 • Veritabanı(Database) Arabirimi - JDBC
 • Çoklu çalışabilirlik-Threading
 • Java Performans ayarları
 • Socket'ler ve Network