34 AKADEMİ

IT EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

TEKNİK MAKİNE MİMARİ İNŞAAT EĞİTİMLERİ

AutoCAD Eğitimi İçeriği
 • 2D-3D çizim komutları ve çizim yardımcıları
 • Seçme ve düzenleme işlemleri
 • Görüntü işlemleri
 • Katman (Layer) işlemleri
 • Tarama (Hatch) işlemleri
 • Yazı (Text) işlemleri
 • Ölçülendirme (Dimension) işlemleri
 • Bloklar ve Design Center
 • Dinamik Bloklar, Gelişmiş Notasyon ve Düzenleme
 • 3D modelleme yöntemleri Wire-frame, surface, solid)
 • Sorgulama(Inquiry) işlemleri
 • Katı düzenleme (Solids Editing) işlemleri
 • Ölçekli-ölçeksiz baskı işlemleri(Plot)
 • Render (Malzeme, kaplama, ışıklar, sahne) İşlemleri
3D Studio Max Eğitimi İçeriği
 • 3D Studio Max arayüzü ve UI ayarları
 • Obje oluşturma (Standart, Extented Primitives, Shape)
 • 3d modelleme
 • 2d çizimleri 3 boyutlu objelere çevirme
 • Transformasyonlar (taşıma, döndürme, büyültme-küçültme)
 • Nesne kenetleme (snap ve grid)
 • Koordinat sistemleri (world, view, screen, grid…)
 • Gelişmiş Transformasyonlar (hizalamalar, aynalama, çoğaltma )
 • Compount object (birden çok objeden yeni objelerin oluşturulması)
 • Modifiers (Nesne değiştiricileri)
 • 2D objelerin düzenlenmesi
 • 2D objelerin 3D objelere dönüştürülmesi
 • 3D objelere uygulanan değiştiriciler
 • Diğer değiştiriciler ve uygulamaları
 • Lofting ve uygulamaları
 • AutoCad ve diğer programlarla Max entegrasyonu
 • Malzeme, kaplama özellikleri
 • Işıklar, aydınlatmalar ve özel efektler
 • Kameralar
 • Render
 • Canlandırma
 • Mimari projeler için kamera ve canlandırma işlemleri
SolidWorks Eğitimi İçeriği
 • 3D tasarımda tasarım süreçlerinin tanımlanması
 • Parametrik yapı ve Feature Manager Design Tree (Tasarım Ağacı)
 • Çizim düzlemleri
 • 2D çizim ve sketch tool
 • Geometrik ilişki ekleme(Relations)
 • Extrude seçenekleri,hole(delik açma)
 • Dimension kullanımı(Ölçülendirme)
 • View, zoom araçlarının kullanılması
 • Feature tool ile katı modele giriş
 • Seçme biçimleri ve fitler kullanma
 • Pattern uygulamaları
 • Tools araç çubuğu ile ölçümler yapma
 • Kabuk oluşturmak ve federler
 • Surface modellemeye giriş
 • Sheet metal ile bükümlü parça modelleme
 • Mold tool ile hacim kalıplarının tasarımı
 • Montaj Oluşturma ve Düzlem
 • Montajın patlatılması
 • Montaj teknik resimleri
 • Patlatılmış görünümler oluşturmak
Revit Architecture Eğitimi İçeriği
 • Programın İçeriği Temel Kavramlar ve Arayüz Tanımı
 • Wall komutu(Duvar)
 • File Menüsü Tanımlanması(AutoCAD'den Transfer, Merge, İmport )
 • Project Browser
 • Design Bars
 • Basics Komutları (Temel Komutlar)
 • Modelling Komutları
 • View Komutları
 • Detail Komutları
 • Room and Area Komutları
 • Structural Komutları
 • Site Komutları
 • Mass Komutları
 • Construction Komutları
 • Render Komutları
 • Family
 • Metraj Listesi Hazırlanması
 • Pafta Düzeni
 • AutoCad'e nesne atılması
 • Project Linking (Proje Bağlayıcı)
 • Phasing ( Aşamalı Olarak Yapmak )
 • Max ve Viz Nesne Atanması ve nesne çağrılması
MS Project Eğitimi İçeriği
 • Programın genel olarak tanıtımı
 • Aktivitelerin ve aktivitelerin tahmini sürelerinin girilmesi
 • Aktivite Süre Birimleri,Aktivitelere not Ekleme
 • WBS oluşturulması
 • Aktivite tiplerinin belirlenmesi ve aktiviteler arası ilişkileri düzenleme,Milestone Kavramı
 • Aktivite takvimlerinin oluşturulması.Aktivitelere takvim atama
 • CPM ile kritik yol hesabı
 • Gant Chart Visard İle Kritik Yol Hesabı
 • Kaynak kütüphanesinin oluşturulması,aktivitelere kaynak atama,Kaynaklara Not Ekleme
 • Efora Bağlı Kullanım Tanımı
 • Proje Bütçesinin Oluşturulması
 • Level İle Kaynak Dengeleme
 • Sabit Maliyet Tanımlama
 • Insert ile Proje Grubu Oluşturma ve Senaryo Büyütme Kavramı Uygulaması
 • Tablo Görünümleri
 • Sıralama,Gruplama,Filtreleme,Özel Görünümler Oluşturma
 • Baseline Proje oluşturma ve proje ilerleme bilgilerinin girilmesi
 • Raporların alınması,kazanılmış değer analizi
 • Grafiksel raporların excelde oluşturulması, raporların yorumlanması