34 AKADEMİ

IT EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

KALİTE EĞİTİMLERİ

Kalite Sistemleri Eğitimi İçeriği
 • Kalite kavramı
 • ISO 9001:2008 gereklilikleri ve felsefesi
 • Kalite sisteminin yapısı
 • Kalite sistemi için sorumlulukların tanımlanması
 • Mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi ve gerekli yeni teknikler
 • Kalite faaliyetlerinin dokümante edilmesi ve neden dokümantasyon önemlidir?
 • Kalite yönetimim sisteminin uygulanması ve belgelendirmeye hazırlık
 • Kalite yönetim sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
 • ISO/TS 16949 temel yapısı
 • ISO/TS 16949 gereklilikleri
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Kaynakların Yönetimi
 • Ürün/Hizmet Gerçekleştirme
 • Ölçüm, Analiz ve İyileştirme